מגבעת שחורה, מגבעת פדורה, בורסלינו, פדורה

מגבעת שחורה, מגבעת פדורה, בורסלינו, פדורה | בורסלינו פור עתיקא ישראל
כובע פדורה איכותי בעיצוב איטלקי | בד לבד, כתר, שוליים, סרט | ברמות הגבוהות ביותר