חנות כובעים, בורסלינו, פדורה

חנות כובעים, בורסלינו, פדורה | כובע חברת בורסלינו פור עתיקא ישראל 
כובע פדורה איכותי בעיצוב איטלקי | בד לבד, שוליים, כתר, סרט | ברמות הגבוהות ביותר