מגבעת לגבר, כובע לגבר, קנייטש, בורסלינו, פדורה...

מגבעת לגבר, כובע לגבר, קנייטש, בורסלינו, פדורה...

מגבעת לגבר, כובע לגבר, קנייטש, בורסלינו, פדורה...

                 
עיבוד חומר הגלם לכדי מגבעת קנייטש
165 שנה של עבודת כפיים שוטפת
       
חלק מהדגמים שעל מדפי הארונות:
'בורסלינו' 1857 כובע 165 שנה!
'בורסלינו פור עתיקא ישראל'