מגבעת, כובע, קנייטש, בורסלינו, פדורה...

מגבעת, כובע, קנייטש, בורסלינו, פדורה...

מגבעת, כובע, קנייטש, בורסלינו, פדורה...

               
סִכַּת זָהָב עַל סֶרֶט פַּרְפַּר עֶלְיוֹן
165 שנה של עבודה על הראש
כובעי פדורה איטלקיים לגברים
       
חלק מהדגמים שעל מדפי הארונות:
'בורסלינו' 1857 כובע 165 שנה!
'בורסלינו פור עתיקא ישראל'