כובע לגבר, כובע שחור, בורסלינו, פדורה

כובע לגבר, כובע שחור, בורסלינו, פדורה

כובע לגבר, כובע שחור, בורסלינו, פדורה...

     
בישיבה על הראש
השוליים רחבים הצידה
הסרט תפור בהקפה סביב
הכתר גבוה והקנייץ' למטה
                  
חלק מהדגמים שעל מדפי הארונות:
'בורסלינו' 1857 כובע 165 שנה!
'בורסלינו פור עתיקא ישראל'