כובע לגבר, כובע לבד, בורסלינו, פדורה, הפייסבוק שלנו...

כובע לגבר, כובע לבד, בורסלינו, פדורה, הפייסבוק שלנו...

כובע לגבר, כובע לבד, בורסלינו, פדורה, הפייסבוק שלנו...

               
הצטרפו להיות שותפים במסע היסטורי
165 שנה של עבודה על הראש
כובעי פדורה איטלקיים לגברים
חלק מהדגמים שעל מדפי הארונות:
'בורסלינו' 1857 כובע 165 שנה!
'בורסלינו פור עתיקא ישראל'