כובע לגבר, כובע לבד, בורסלינו, פדורה, הסיכה חיצונית...

כובע לגבר, כובע לבד, בורסלינו, פדורה, הסיכה חיצונית...

כובע לגבר, כובע לבד, בורסלינו, פדורה, הסיכה חיצונית...

               
מעל הקנייץ' והשוליים על חלקו התחתון של הכתר
סרט שהוא רצועה עדינה עם רקמה
(כולל סיכה חיצונית גוון נחושת עומק על סרט הכובע)
       
חלק מהדגמים שעל מדפי הארונות:
'בורסלינו' 1857 כובע 165 שנה!
'בורסלינו פור עתיקא ישראל'