כובע לגבר, כובע לבד, בורסלינו, פדורה...

כובע לגבר, כובע לבד, בורסלינו, פדורה...

כובע לגבר, כובע לבד, בורסלינו, פדורה...

               
אפור ותיק על פני עומק לֶּבֶד הכובע
בזווית העין על פני הקופסא הנטויה
165 שנה של עבודת כפיים שוטפת
       
חלק מהדגמים שעל מדפי הארונות:
'בורסלינו' 1857 כובע 165 שנה!
'בורסלינו פור עתיקא ישראל'