כובע לגבר, בורסלינו, פדורה, לדבר...

כובע לגבר, בורסלינו, פדורה, לדבר אמיתי בסגנון שקט...

כובע לגבר, בורסלינו, פדורה, לדבר...

        
לדבר אמיתי בסגנון שקט...
כזה שאף פעם לא צועק...
                 
חלק מהדגמים שעל מדפי הארונות:
'בורסלינו' 1857 כובע 165 שנה!
'בורסלינו פור עתיקא ישראל'