כובע לגברים, כובע שחור, מעשה יד, בורסלינו, פדורה...

כובע לגברים, כובע שחור, מעשה יד, בורסלינו, פדורה,...

כובע לגברים, כובע שחור, מעשה יד, בורסלינו, פדורה...

                 
כובעים שתפורים אחד אחד
מעשה חושב מעשה יד
       
חלק מהדגמים שעל מדפי הארונות:
'בורסלינו' 1857 כובע 165 שנה!
'בורסלינו פור עתיקא ישראל'