כובע לגברים, כובע שחור, בורסלינו, במחשבה תחילה...

כובע לגברים, כובע שחור, בורסלינו, במחשבה תחילה...

כובע לגברים, כובע שחור, בורסלינו, במחשבה תחילה...

                 
הזהב. השחור.
במחשבה תחילה...
       
חלק מהדגמים שעל מדפי הארונות:
'בורסלינו' 1857 כובע 165 שנה!
'בורסלינו פור עתיקא ישראל'