כובע בורסלינו, כובע פדורה, שחור לבן מלא גוונים של עומק...

כובע בורסלינו, כובע פדורה, שחור לבן מלא גוונים של עומק...

כובע בורסלינו, כובע פדורה, שחור לבן מלא גוונים של עומק...

               
שחור לבן מלא גוונים של עומק
לרחף למעלה מטעם ודעת
165 שנה של עבודה על הראש
כובעי פדורה איטלקיים לגברים
       
חלק מהדגמים שעל מדפי הארונות:
'בורסלינו' 1857 כובע 165 שנה!
'בורסלינו פור עתיקא ישראל'