חנות כובעים, בורסלינו, פדורה

חנות כובעים, בורסלינו, פדורה

חנות כובעים, בורסלינו, פדורה

        
אין שמחה כהתרת הספקות
משנכנס אדר מרבים בשמחה
                 
חלק מהדגמים שעל מדפי הארונות:
'בורסלינו' 1857 זה 165 שנה של כובע!
'בורסלינו פור עתיקא ישראל'